Category - Ayurved

Ayurved

କେଶ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଁଳା

ଲମ୍ବା ଓ ଘନ କେଶ ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା । ତେବେ କେଶ ଝଡିବା ଆଜିର ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର  ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା । କେଶର ଘନତ୍ଵ ପାଇଁ ମହୌଷଧି ଫଳ ହେଉଛି ଅଁଳା । ଆଣ୍ଟିଆକ୍ସିଡାଣ୍ଟ  ଓ...

Video

Pabitra Promo

Yoga & its benefits